Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Pressrelease 2016-11-08  |   Ladda ned den här (högerklicka för att ladda ned)

Friskare på jobbet tecknar sina tre första kundavtal

Friskare på jobbet har nu tecknat sina tre första avtal. Sedan försäljningsstarten i september har vi noterat ett klart positivt mottagande och ett stort intresse för våra digitala lösningar inom företagshälsa.   Intresset har ökat ytterligare sedan vi lanserade vår nya hemsida i oktober, säger Mattias Johansson VD för Friskare på jobbet. Vi tolkar det som att många är redo att komplettera den klassiska företagshälsan med nya innovativa lösningar. Digitala lösningar som kan förenkla och förbättra för både för medarbetaren och arbetsgivaren. Vi har nu tecknat våra första tre avtal för leverans av tjänster inom olika områden till tre olika branscher. Det rör sig både om strategiskt arbetsmiljöarbete och tjänster från vår digitala plattform Friskakuten.

Ett av avtalen är med ett större fackförbund. Uppdraget är att tillsammans med kunden projektera och planera för deras framtida arbetsmiljö. Målet är att genera både bättre miljö och mer produktiv verksamhet.  Ett liknande uppdrag har vi fått för ett svenskt bolag med omfattande internationell verksamhet, där vi skall vara ett stöd i deras löpande systematiska arbetsmiljöarbete. De tredje avtalet gäller leverans av vår digitala företagshälsa, Friskakuten, där det också ingår rådgivning med videokonsultationer samt sjuk- och friskanmälan. Att vi på kort tid fått dessa uppdrag ser vi som en bekräftelse på att vi har erfarna medarbetare, och ett attraktivt kunderbjudande kopplat till att våra produkter ligger helt rätt i tiden, säger VD Mattias Johansson.

 

Läs mer om oss och våra tjänster på www.friskarepåjobbet.se

 

För mer information kontakta:

Mattias Johansson
Affärsområdeschef/VD
070-140 10 01

Mattias.johansson@friskarepajobbet.se

 

 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom verksamhetsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och IT-verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsovård som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre verksamhetsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.  Läs mer på www.rethinkingcare.se.