Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Pressrelease 2016-09-15  |   Ladda ned den här (högerklicka för att ladda ned)

Rethinking Care Sweden AB fortsätter arbetet med att förbereda bolaget inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) fortsätter arbetet med att förbereda verksamheten inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North (”First North”) under senare delen av 2016. Vid extra bolagsstämma som hölls den 14 september 2016 beslutades bland annat om att göra bolaget publikt samt om nyval av revisor och inval av ytterligare två styrelseledamöter.

Som ett led i det förberedande arbetet inför planerad listning på First North har Rethinking Care på extra bolagsstämma den 14 september 2016 bland annat beslutat om att göra bolaget publikt, nyval av revisor samt inval av ytterligare två styrelseledamöter. Stämman beslutade att utöka styrelsen från två till fyra styrelseledamöter samt att Polo Looser och Petter Øygarden nyväljs som styrelseledamöter.

Polo Looser är managing partner, medgrundare och styrelseordförande i Asteroidea AG, ett Zurich-baserat bolag. Looser har en BSc i ekonomi och två executive MBA inom ”Business Transformation” från University of St. Gallen och Santa Clara (Silicon Valley), samt gedigen erfarenhet inom läkemedels-, medtech-, finans- och IT-branschen.

Petter Øygarden är arbetande styrelseledamot i Bratsberg Gruppen och VD för Bratsberg Gruppen AS. Øygarden har 20 års erfarenhet som serieentreprenör och har bland annat grundat Conceptor AS, Conceptor Bolig AS, Bratsberg Gruppen och ett antal tjänsteföretag inom sjukvård såsom privata sjukhus och specialistkliniker. Han har dessutom internationell erfarenhet från en VD-post i ett amerikanskt teknologiföretag. Øygarden är civilekonom och har en amerikansk MBA-examen.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Rethinking Care i samband med planerad nyemission inför listning på Nasdaq Stockholm First North.Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Rethinking Care i samband med såväl genomförd private placement som den planerade nyemissionen inför listning på Nasdaq Stockholm First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: +47 92030200
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom affärsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och
verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsovård som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.