Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Pressrelease 2016-09-02  |   Ladda ned den här (högerklicka för att ladda ned)

Rethinking Care Sweden AB genomför lyckad kapitalisering och förbereder för listning på Nasdaq Stockholm First North

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har under sommaren 2016 erhållit totalt cirka 8 MSEK genom två private placements som genomförts i syfte att finansiera utveckling av bolagets helhetskoncept inom vård och hälsa. Rethinking Care genomförde i maj/juni 2016 en private placement om 2 MSEK i samband med bildandet av koncernen. Därefter genomförde Bolaget ytterligare en private placement om cirka 6 MSEK. Rethinking Cares koncept vilar på tre samverkande affärsområden, vård, hälsa och IT. Bolaget har hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Kapitaltillskottet möjliggör ett fortsatt högt tempo i utvecklingen av verksamheten fram till en planerad listningsemission. Den planerade listningen på Nasdaq Stockholm First North avser bolaget att genomföra under slutet av 2016.

Vården står inför stora utmaningar. Växande vårdköer, brist på sjuksköterskor, en växande andel äldre ställer stora krav på vården som medför en ökad belastning på hälso- och sjukvårdssystemen. Rethinking Care Sweden AB introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Bolaget har både hög kompetens och gedigen erfarenhet från de tre affärsområdena.

Rethinking Care genomförde i maj/juni 2016 en private placement i samband med bildandet av koncernen, vilken tillförde bolaget 2 MSEK. Därefter beslutade extra bolagsstämma i Rethinking Care under sommaren 2016 om ytterligare en private placement om högst 261 000 aktier, motsvarande 6 003 000,00 SEK. Nyemissionen fulltecknades och därmed tillfördes bolaget ytterligare cirka 6 MSEK till utveckling av bolagets helhetskoncept. Sammantaget tecknade 43 parter, både befintliga och nya delägare, aktier i den private placement som genomfördes senast. Syftet med nyemissionen var att möjliggöra ett fortsatt högt tempo i utveckling av verksamheten fram till den listningsemission som bolaget planerar att genomföra under slutet av 2016. Totalt har Rethinking Care därmed under sommaren 2016 tillförts cirka 8 MSEK.

”Tack vare kapitaltillförseln har Rethinking Care möjlighet att utveckla bolagets helhetskoncept ytterligare. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra till lösningen av ett par av dagens samhälles mest aktuella problem, hälsoutvecklingen på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet. Teamet och jag tackar alla investerare för förtroendet och ser med tillförsikt fram emot den kommande tiden”, kommenterar Rethinking Cares VD Fredrik Thafvelin.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Rethinking Care i samband med såväl genomförd private placement som den planerade nyemissionen inför listning på Nasdaq Stockholm First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom affärsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och
verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsovård som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.