Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Pressrelease 2016-11-02  |   Ladda ned den här (högerklicka för att ladda ned)

Rethinking Care Sweden AB offentliggör prospekt inför planerad nyemission

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) meddelar härmed, den 2 november 2016, att bolaget avser att genomföra en nyemission i november 2016, inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North i december 2016. Fulltecknad nyemission tillför Rethinking Care cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader. Prospekt finns tillgängligt på bolagets (www.rethinkingcare.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Rethinking Care – ett helhetskoncept inom vård och hälsa

Rethinking Care Sweden AB, med organisationsnummer 559049-5254, introducerar ett helhetskoncept inom segmentet vård och hälsa. Konceptet är uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Genom sina tre verksamhetsområden erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och -verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv leverans av hälsa, vård och omsorg, läkarmottagning på nätet, komplett hantering av privata sjukvårds-försäkringsärenden samt komplett företagshälsovård med en vision om att lösa två av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökade vårdbehovet.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattar högst 4 400 000 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 25,5 MSEK. Teckningskursen är  5,80 SEK per aktie. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 2 600 000 aktier, motsvarande cirka
15,1 MSEK. Teckningstiden pågår under perioden 3 – 17 november 2016. Emissionslikviden är avsedd att finansiera vidare uppbyggnad och utveckling av verksamheten och organisationen samt expansion i Norden, inledningsvis i Sverige och Norge, följt av Finland och Danmark. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2018. Under förutsättning att Rethinking Care godkänns för listning av Nasdaq Stockholm First North, beräknas första handelsdag att bli i slutet av december 2016.

Investerarträffar

I samband med den planerade nyemissionen kommer Rethinking Care att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon
040-615 14 10 eller e-post anmalan@sedermera.se.

 

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
8 november 2016, kl. 11.40 – 13.00 Lunchträff med Sedermera Fondkommission Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg

 

Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

 

9 november 2016,

Kl. 08.45 – 09.15

Sedermeradagen Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons

Plan 4, 111 64 Stockholm

 

Anmälan sker via www.sedermeradagen.se

 

11 november 2016, kl. 11.40-13.00 Lunchträff med Sedermera Fondkommission Norra Vallgatan 64,
211 22 Malmö
Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

 

14 november 2016, kl. 14.40-15.10 Stora aktiedagen, Aktiespararna Svenska Mässan,
Mässans Gata 8, Göteborg
Anmälan sker via www.aktiespararna.se/storaaktiedagen

 

15 november 2016,

kl. 18.00-21.00

Investerarträff i samarbete

med Aktiespararna

Clarion Sign,

Norra Bantorget, Stockholm

Anmälan sker genom länk på Aktiespararnas hemsida.


Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns tillgängligt på bolagets (www.rethinkingcare.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via ovan nämna hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Rethinking Care i samband med den planerade nyemissionen och listningen på Nasdaq Stockholm First North.

 

För ytterligare information om nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

 

För ytterligare information om Rethinking Care, vänligen kontakta:

Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-38 67 41
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom verksamhetsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och IT-verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsovård som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre verksamhetsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.  Läs mer på www.rethinkingcare.se.