Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Finansiell kalender

Innevarande räkenskapsperiod:
2018-01-01 – 2018-12-31

Bokslutskommuniké för 2018:
2019-02-28

Publicering av årsredovisning 2018:

2019-05-10

Delårsrapport för första kvartalet 2019:
2019-05-23

Tidpunkt för årsstämma:
2019-05-31

Delårsrapport för andra kvartalet 2019:
2019-08-30

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019:
2019-11-23

Bokslutskommuniké för 2019:

2020-02-28

Finansiell kalender

Innevarande räkenskapsperiod:
2018-01-01 – 2018-12-31

Bokslutskommuniké för 2018:
2019-02-28

Publicering av årsbokslut 2017:
2018-04-20

Delårsrapport för första kvartalet 2019:
2019-05-23

Tidpunkt för Extra bolagsstämma:
2018-05-02

Tidpunkt för årsstämma:
2019-05-31

Delårsrapport för andra kvartalet 2019:
2019-08-30

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019:
2019-11-23