Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar avtal om digitala lösningar för företagshälsa och medicinsk service

  • Publish Date: 2017-05-19
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB (”Friskare på jobbet”) och Agilit Svenska AB (”Agilit”) har tecknat fem nya avtal. Tre av avtalen avser leverans av digitala lösningar för företagshälsa till Global Fastighetsservice AB (”Global”), Jeeves Information Systems AB (”Jeeves”) och Hubbr AB (”Hubbr”). Härutöver har Friskare på jobbet tecknat ett intentionsavtal med Tydliga AB (”Tydliga”) avseende försäljning av företagshälsa och Agilit ett avtal om leverans av IT-lösning till en av Sveriges största leverantörer av medicinsk service. Totalt beräknat ordervärde för de tecknade avtalen uppgår till minst fyra miljoner SEK årligen.

Global är ett av Stockholms äldsta och största lokalvårdsföretag. Global har tecknat avtal med Friskare på Jobbet avseende tjänsten Sjuk- och Friskanmälan i syfte att stödja arbetsgivaren och de anställda i att hantera och minska sjukfrånvaron samt identifiera tidiga signaler på ohälsa.

Jeeves är ett IT-bolag som tillhandahåller ERP-system i moln. Jeeves har tecknat avtal med Friskare på jobbet avseende tjänsten HealthWatch för företag. HealthWatch är ett verktyg för att proaktivt främja organisatorisk och individuell hälsa samt utgöra underlag för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hubbr arbetar med rekrytering, bemanning, säljstöd och marknadsundersökningar. Hubbr har tecknat avtal med Friskare på jobbet avseende tjänsterna Sjuk- och Friskanmälan och Rådgivning med Onlinekonsultationer. Friskare på jobbet kommer också att bistå med rehabiliteringsstöd vid behov.

Avtalen med Global, Jeeves och Hubbr kan liknas vid ramavtal med abonnemangskostnad per tjänst, medarbetare och månad. Avtalen löper på ett år med tre månaders uppsägningstid samt automatisk årsvis förlängning vid ej uppsägning i de båda första fallen. Avtalet med Hubbr kan sägas upp efter sex månader från produktionssättning och då med en månads uppsägningstid. Vid ej uppsägning löper det i ytterligare sex månader. Per den 1 juni 2017 är leveransen igång för dessa tre avtal som initialt tillsammans beräknas ge 200 000 SEK per år för de digitala tjänsterna.

Tydliga har totalt 180 försäkringsförmedlare spridda på 37 orter i Sverige. Friskare på jobbet har tecknat ett Letter of Intent med försäkringsgruppen om samarbete kring företagshälsorelaterade tjänster och produkter. Samarbetet går ut på att Tydliga marknadsför Friskare på jobbets produkter och tjänster gentemot små och medelstora företag. Bearbetning kommer att ske mot befintliga och nya kunder inom Tydligagruppen. I överenskommelsen ingår att senast den 31 augusti 2017 skall parterna ingå slutligt samarbetsavtal som väntas löpa på tre år med sex månaders uppsägning med automatisk årsvis förlängning. Ett slutligt avtal kan enligt ledningsgruppen beräknas generera
3,9 miljoner SEK årligen. Innan avtalet ingås ska Friskare på jobbet utbilda och certifiera cirka 14 försäkringsförmedlare i att kunna sälja Friskare på jobbets tjänster. Tillsammans med Tydliga stärker Friskare på jobbet sin säljstyrka och marknadsföring av nya digitala företagshälsotjänster.

Rethinking Cares IT-bolag Agilit har tecknat ett avtal med en av Sveriges största leverantörer av medicinsk service. Agilit har fått uppdraget att utveckla webbaserade lösningar som gör det möjligt för patienterna att själva både boka samt av- och omboka sina undersökningar. I avtalet finns också möjlighet för ett vidare samarbete efter avslutat utvecklingsarbete. Delar av funktionaliteten kommer också att kunna användas av andra aktörer inkluderat offentliga sjukhus. Av hänsyn till en pågående upphandling utelämnas namnet på beställaren för närvarande. Avtalet avser ett utvecklingsarbete vars ordervärde i nuvarande stadium inte går att beräkna.

Mattias Johansson, Affärsområdeschef, VD Friskare på jobbet, kommenterar:

”Vi märker en ökad medvetenhet på marknaden om arbetsmiljöns betydelse för lönsamheten. Vi är glada att kunderna nu börjar välja oss när de behöver smarta och effektiva lösningar för att kunna möta kraven kring arbetsmiljö och hälsa. Avtalen med Global, Jeeves och Hubbr kommer att ge såväl oss som kunderna underlag att planera framtida satsningar inom hälsa och arbetsmiljö träffsäkert.”


Fredrik Thafvelin, VD Rethinking Care, kommenterar:

”De avtal som Friskare på jobbet och Agilit nu slutit är viktiga genombrott både för vår digitala företagshälsa och för våra IT-verktyg för vården. Vi hoppas också att vårt samarbete med Tydliga och deras 180 försäljare kommer bidra till en väsentligt ökad säljkraft. Avtalet om IT-utveckling av smarta bokningslösningar till privat leverantör av medicinsk service är intressant också eftersom det kan öppna upp för uppdrag från den offentliga vården.”
 

Läs mer om oss på www.curando.se och www.agilit.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB

Telefon: 046-386741

E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.com

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 14.00 CET.


Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar avtal om digitala lösningar för företagshälsa och medicinsk service

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2017-05-19

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: