Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Koncernledning

Bakom Curando Nordic finns en kompetent och erfaren ledning med ett stort kontaktnät och etablerade kundrelationer. Det allra viktigaste med ledningen är dock att samtliga har gjort detta förr. Enligt styrelsens bedömning är detta den bästa garantin för att Curando Nordic skall lyckas och bli framgångsrikt.

Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB

Född: 1949

  • Leg. läkare, IMD Business School
  • Tidigare Nordenchef och vice VD Capio, VD AxessAkuten och Feelgood
  • Tidigare styrelseordförande i Transmedica och Feelgood, nuvarande styrelseordförande i Otiga Group AS

Curando Nordic:s VD, Fredrik Thafvelin, bidrar med lång erfarenhet inom medicin, entreprenörskap och management. Efter en betydande tid som läkare på sjukhus och i öppenvården har han varit ledare, först i offentlig vård och därefter i den privata vården. Thafvelin var VD och grundare av Axess Spesialistklinikker As, som etablerade flera framgångsrika specialistvårdskoncept både i Norge och Sverige. Bland dessa kan nämnas Axess Elisbethsjukhuset i Uppsala och Axess Akuten i Göteborg. Sjukhuset i Uppsala köptes av Aleris medan Capio gjorde detsamma med Axess Akuten. Göteborgsverksamheten gick från noll till 130 000 patienter på några få år. Därefter var Thafvelin utvecklingsdirektör för Capio i Norden och senare VD för Capio Nordic AB och vice VD i Capio AB. Thafvelin har sedan 2010 varit aktiv i flera styrelser inom vård och hälsa såsom Feelgood, Norlandia Care, Agito och Transmedica.

Innehav: 1 040 000 aktier i Curando Nordic AB. Härutöver äger Curando Nordics VD Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via sitt helägda bolag Agilit AB, motsvarande cirka 0,91%, 154 607 aktier genom sitt helägda bolag Turn Around AS, motsvarande cirka 1,41%. Utöver detta är 160 000 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti i aktien.

Edith Lau, CFO Curando

Född: 1981

Civ.ek.

Civilekonom från Stockholms Universitet. Flera års erfarenhet som ekonomichef och verksamhetsansvarig i ägarledda företag samt större internationella koncerner. Branscherfarenheter som sträcker sig från Bygg till Hälsa. Edith Lau är VD och styrelseledamot för LR Revision och redovisning i Sollentuna AB som utgör redovisningsbyrå för Curando Nordic AB.

Peter Hedberg, CTO Curando

Född: 1980

Civilingenjör i datateknik från KTH. IT-ingenjör specialiserad på integrationer och systemutveckling för hälso- och sjukvård. Tidigare CTO i Enalog AB och har under de senaste tio åren arbetat med att utveckla system för vården.

Innehav: 200 000 aktier i Curando Nordic AB.

 

Nils Jurquet de la Salle, VD Niana AB

Född: 1958

Kiropraktor, företagsledare. Har lett friskvårds- och hälsoföretaget Niana AB sedan 1995. Är även trefaldig världsomseglare som Skipper.

Innehav: 536 666 aktier i Curando Nordic AB genom De La Salle Holding AB.

 

Sammanfattningsvis är ledarkompetensen i Curando Nordic mycket gedigen inom alla de verksamhetsområden som är grundpelare i vårt koncept, både inom IT, vård, hälsa och företagsutveckling.